Zobacz podgałęzie

22 czerwca od godz. 9 

zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w dniu promocji zdrowia oraz akcji honorowego krwiodawstwa. Na dziedzińcu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie będzie można oddać krew w krwiobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, ale również wyrobić kartę EKUZ i skorzystać bezpłatnie z badań profilaktycznych - m.in. wzroku, w kierunku podejrzenia zaćmy, a także zbadać m.in. poziom glukozy i cholesterolu we krwi.

W ramach zorganizowanego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wydarzenia, na dziedzińcu Urzędu mieszkańcy przy stanowisku MOW NFZ będą mogli: wyrobić kartę EKUZ i potwierdzić profil zaufany. Przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na stoisku Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego będzie można zbadać poziom glukozy i cholesterolu we krwi oraz ciśnienia tętniczego krwi. W trakcie wydarzenia odbędzie się również szkolenie z pierwszej pomocy medycznej, w stanie zagrożenia życia, które przeprowadzą ratownicy medyczni z Dyspozytorni Medycznej prowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego i Oddziału Ratownictwa Medycznego MUW. Ponadto, mieszkańcy będą mogli skorzystać z "zaćmobusa", mobilnego punktu profilaktyki zaćmy zorganizowanego przez Scanmed. W podstawionym mobilnym gabinecie okulistycznym, lekarze okuliści przeprowadzą m.in.: badanie wzroku oraz badania w kierunku podejrzenia zaćmy.

Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE) udzielą informacji, w zakresie profilaktyki używania tytoniu, alkoholu i narkotyków oraz zatruć grzybowych. Ponadto będzie można zapoznać się z kampanią WSSE „Żyj dobrze”.

Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji zaprezentują „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa” z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń m.in. dzieci i młodzieży podczas zbliżających się wakacji.

15.02.2022

 

100-lecie służby cywilnej

 

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony poświęconej obchodom 100 rocznicy uchwalenia ustawy o państwowej służbie cywilnej.

 
 
 

 

Na stronie dowiedzą się Państwo:

 • czym jest służba cywilna i jak do niej dołączyć,
 • jakie wydarzenia zaplanowaliśmy na obchody 100-lecia służby cywilnej,
 • jak urzędy z całej Polski włączają się w obchody.

30.12.2021r. - NIEAKTUALNE

Awaria linii telefonicznej 22 654 01 80 prosimy o kontakt pod nr 22 654 01 85 lub 22 654 01 86

12.02.2021

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z dnia 2019 poz. 2004) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Warszawie informuje, iż posiada składnik majątku ruchomego przeznaczony do nieodpłatnego przekazania innemu organowi administracji publicznej lub jednostce, lub jednostce samorządu terytorialnego:

Samochód osobowy marki: Fiat Punto

Rok produkcji: 2009

Nr rejestracyjny: WI6774L

Przebieg: 261069 km

Rodzaj paliwa: benzyna / gaz

Ubezpieczenie OC ważne do: 24.09.2021 r.

Wartość początkowa/rynkowa: 39 484,01 zł/9 000,00 zł

Stan techniczny: samochód niesprawny technicznie: katalizator, uszczelki, wtryskiwacze, świece zapłonowe, szpilki do kolektora  wydechowego, nakrętki, uszczelka kolektora lub konieczny będzie demontaż głowicy i jej obróbka.
Przewidywana wartość naprawy 7 000,00 zł.

Wnioski o nieodpłatne przekazanie składniku majątku ruchomego, spełniające wymagania określone w § 38 ww. rozporządzenia należy składać w terminie do 25 lutego 2021 r. na adres: wi_warszawa@ijhars.ogv.pl.

O przejęciu majątku będzie decydować kolejność złożonych wniosków.

 

 

 

22.01.2020 Kampania Prewencji Terrorystycznej ABW pn. 4U
16.09.2019 Kampania informacyjna pn .
 
 
04.06.2019
Wytyczne czeskie w sprawie niezamierzonej obecności alergenów w żywności - KOMUNIKAT
 
 
 
03.04.2019
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach realizowanych inicjatyw mających na celu budowanie patriotyzmu konsumenckiego, oraz wzrost konkurencyjności polskiej żywności, przygotowało broszurą informacyjną dotyczącą znakowania żywności pn.  Kupuj_świadomie .  
 

 

 

 
 
28.01.2019
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) we współpracy z Czeską Inspekcją ds. Rolnictwa i Kontroli Żywności (CAFIA) rozpoczęła realizację projektu w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska „Bezpieczna i jakościowa żywność po obu stronach granicy”.
Projekt ten ma na celu nawiązanie kontaktów oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy inspektorami w regionie transgranicznym Czech i Polski, jak również zapoznanie się z podejściem do działań kontrolnych partnera.

 

10.01.2019
Od 1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa regulacja prawna, opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotycząca rolniczego handlu detalicznego. Nowy przepis to ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. poz. 2242).
Limity ilościowe dla żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159).
Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Rolniczy handel detaliczny znajdującą się na stronie internetowej GIJHARS, zawierającą wytyczne dotyczące znakowania żywności wprowadzanej do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz przykłady etykiet jakie powinny być umieszczone na produktach spożywczych.

 

 
23.11.2018
Narodowa Wystawa Rolnicza
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje w dniach 30 listopada - 2 grudnia 2018 roku w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Narodową Wystawę Rolniczą
 
28.09.2018
Broszura dla przedsiębiorców: „ Brexit. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca ?”

W związku z finałową fazą rozmów w sprawie BREXITu oraz przewidzianym na dzień
30 marca 2019 roku opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało broszurę „ Brexit. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca ?”.

Celem broszury jest zwiększenie świadomości na temat konsekwencji wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Broszura przedstawia szczegółowy zakres pytań, na które powinni sobie odpowiedzieć przedsiębiorcy oraz ma na celu wsparcie w zidentyfikowaniu potencjalnych utrudnień, a tym samym dostosowaniu modelu biznesowego do nowych okoliczności.

Zachęcamy do lektury zamieszczonego materiału pod adresem: https://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/prezentacja_broszury__brexit__co_powinien_wiedziec_przedsiebiorca_ , ponieważ bez względu na ostateczny scenariusz wyjścia, BREXIT może wiązać się ze zmianami warunków prowadzenia działalności dla polskich przedsiębiorców.

 
03.09.2018
Nowe adresy email
W WIJHARS w Warszawie założone zostały dwie nowe skrzynki email w celu obsługi  zgłoszeń  kontroli artykułów importowanych i eksportowanych.

Zgłoszenia do kontroli artykułów rolno-spożywczych importowanych z krajów trzecich prosimy kierować na adres email: import@wijhars .org.pl

Zgłoszenia do kontroli owoców i warzyw świeżych eksportowanych do krajów trzecich prosimy kierować na adres email: export@wijhars.org.pl

 
13.07.2018
Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego. Czytaj>>
Załącznik do informacji  Czytaj>>
 
 
05.06.2018
Obchody 15-lecia działalności Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

W dniu 23 maja 2018 roku odbyły się obchody 15–lecia powstania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych. P rzybyłych gości powitał Główny Inspektor JHARS Pan Andrzej Romaniuk. IJHARS funkcjonuje od 1 stycznia 2003 roku. Inspekcja powstała na mocy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych,   w wyniku połączenia Centralnego Inspektoratu Standaryzacji (CIS) oraz Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (ISiPAR).

W ciągu 15 lat IJHARS wykonała: 1 241 000 kontroli, 1 040 000 kontroli jakości handlowej w obrocie z zagranicą, laboratoria Inspekcji przebadały 124 000 próbek żywności i wykonały w nich 689 000 oznaczeń.

Jubileusz był także okazją do uhonorowania najlepszych pracowników IJHARS.
W imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy Medale Za Długoletnią Służbę wręczyła Halina Szymańska Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta PR.

Odznaki honorowe Zasłużony dla Rolnictwa wręczył Jacek Bogucki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 
 
11.04.2018
Informacja dla przedsiębiorców i rolników o możliwości laboratoryjnego sprawdzania jakości handlowej ziarna zbóż i rzepaku
 
szczegóły  informacji
 
 
 
11.04.2018
 Pozytywny wynik audytu przejścia na nową normę ISO 9001:2015 w Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych  
 

W dniach 26-29 marca 2018 roku w Inspekcji JHARS odbył się audyt przejścia na nową normę ISO 9001:2015. Przeprowadziła go niezależna jednostka certyfikująca DEKRA Certification Sp. z o.o.. Audyt potwierdził, że system zarządzania jakością funkcjonujący w Inspekcji , działa zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:20015 w zakresie:

„Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno- spożywczych i środków produkcji, w tym wywożonych i sprowadzanych z zagranicy oraz wykonywanie zadań  wynikających z  polityki rolnej państwa. Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym w IJHARS.”

Pierwsza certyfikacja systemu zarządzania jakością funkcjonującego w Inspekcji JHARS, opartego na wymaganiach normy ISO 9001, miała miejsce w 2005 roku.

W 2011 roku w całej Inspekcji JHARS wdrożono system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. W 2012 roku, w wyniku audytu jednostki certyfikującej, rozszerzono zakres certyfikacji o przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym w IJHARS.

 
15.02.2018
Egzaminy dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego w 2018 r.
 
szczegóły informacji
 
14.02.2018
 
Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Warszawie skierowana do przedsiębiorców, którzy zobowiązani są do dokonywania wpłat na fundusze promocji
 
tekst informacji
 
 
09.02.2018
 
Kontrole IJHARS w ramach mechanizm WPR "Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców"

 

Kontrole pierwszego szczebla w zakresie wycofania z rynku produktów, przeprowadza właściwy organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na warunkach i zasadach określonych w  przepisach. 

Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest Protokół kontroli oraz wystawiane jest Świadectwo zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw. Uzyskanie przez organizację producentów lub producenta indywidualnego Świadectwa zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw jest tożsame z udzieleniem przez Dyrektora Oddziału Agencji zgody na przeprowadzenie operacji wycofania.

Miejsce kontroli powinno spełniać warunki umożliwiające przeprowadzenie czynności kontrolnych,
w tym dokonanie rozładunku ze środka transportu oraz pozwalać na właściwą prezentację partii,
a także spełniać wymogi określone w przepisach BHP i przepisach sanitarnych. Osoba upoważniona przez producenta do reprezentowania go podczas kontroli, powinna współpracować z inspektorem WIJHARS w zakresie niezbędnym do sprawnej jej realizacji. Produkty przeznaczone do wycofania z rynku, poddane kontroli WIJHARS powinny tak zostać przygotowane do kontroli, aby były one identyfikowalne dla inspektorów WIJHARS podczas kontroli zgodności. W szczególności w sytuacji, kiedy w jednym miejscu kontroli, bądź na jednym środku transportu znajduje się więcej niż jedna partia produktów tego samego dostawcy, lub wiele partii produktów od różnych dostawców.

W przypadku braku odpowiednich warunków do przeprowadzenia kontroli Inspektor WIJHARS może odmówić dokonania czynności kontrolnych.

 
 
18.10.2017
 

Wspólne działania kontrolne Inspekcji Transportu Drogowego i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu wspólnie z inspektorami Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie przeprowadzili wspólne kontrole pojazdów dostawczych i ciężarowych, przewożących produkty rolno-spożywcze.
Działania prowadzone były w środę, 11 października na punkcie kontrolnym przy drodze krajowej nr 7 w miejscowości Widów (powiat grójecki). Inspektorzy ITD dokonywali kontroli pojazdów m.in. pod kątem ewidencji czasu pracy kierowców, posiadania prawidłowo wypełnionych dokumentów przewozowych towarów oraz stanu technicznego pojazdu. Natomiast inspektorzy Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdzali m.in. warunki transportu towarów spożywczych.
Tego typu wspólne działania kontrolne inspektorów ITD oraz inspektorów IJHARS prowadzone będą cyklicznie na drogach całego województwa mazowieckiego.

 

 

26.04.2017 r.
 
Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych informuje, że na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się co następuje:
 
1) 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia ustala się dniami wolnymi od pracy ,
2) 13 maja, 24 czerwca i 9 września wyznacza się dniami pracy .

21.06.2016

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O SPECJALNE OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

·          wdrożenie systemu identyfikacji wszystkich partii,

·          opracowanie planu pobierania próbek owoców i warzyw,

·      opracowanie sposobu postępowania w przypadku, gdy wewnętrzna kontrola wykaże, że owoce i warzywa nie spełniają wymagań norm handlowych określonych w przepisach UE,

·          posiadanie i nadzorowanie wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania kontroli,

·       zapewnienie właściwego przechowywania, przygotowania, ważenia (legalizowane wagi) i pakowania świeżych owoców i warzyw,

·     współpraca z rzeczoznawcą w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw.

 

KORZYŚCI UZYSKIWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ZWIĄZANE
Z WPROWADZENIEM SPECJALNEGO OZNAKOWANIA

 

1.     Dołączenie do elitarnego grona zaufanych handlowców świeżych owoców
i warzyw,

2.     Podleganie tylko wyrywkowym kontrolom przez inspektora WIJHARS
w miejscu prowadzenia działalności,

3.     Możliwość otrzymywania odstąpień dla każdej zgłoszonej partii wysyłanej do krajów trzecich:

·       brak konieczności oczekiwania na inspektora w związku z   kontrolą
w celu otrzymania świadectwa zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw

·       skrócenie czasu postoju środków transportu, co wpływa na zmniejszenie kosztów.

NADZÓR WIJHARS NAD RYNKIEM ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW
 
 1. Handlowiec informuje o zamiarze wywozu do krajów trzecich każdej partii świeżych owoców i warzyw opatrzonych wzorem specjalnego oznakowania.
 2. Partie świeżych owoców i warzyw eksportowane do Federacji Rosyjskiej,, podlegają kontroli przynajmniej raz na miesiąc (w przypadku wysyłki do pozostałych krajów trzecich - nie rzadziej niż raz na kwartał).
 3. Handlowiec podlega wyrywkowej kontroli WIJHARS w miejscu prowadzenia działalności, co najmniej raz w roku lub w przypadku podmiotów eksportujących do FR raz na kwartał.

 

Specjalne stanowisko informacyjne WIJHARS w Warszawie w sprawie specjalnego oznakowania opakowań świeżych owoców i warzyw

Adam Baranowicz

Tel: +48 22 654-01-80

email: wijhar-s@bip.org.pl


21.06.2016

Słomczyn: obsługa rynku świeżych owoców i warzyw

Zwiedzanie Grójeckiego Centrum Logistycznego oraz spotkanie z przedsiębiorcami i samorządowcami to główne punkty wizyty Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery oraz Wicewojewody Artura Standowicza w Słomczynie. Podczas odwiedzin zaplanowano również prezentację oraz dyskusję na temat obsługi rynku świeżych owoców i warzyw.

W centrum logistycznym w Słomczynie swoje siedziby mają również m.in. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Izba Celna. - Cieszę się, że na własne oczy mogę zobaczyć współdziałanie podmiotów prywatnych i administracji publicznej. Jest to współpraca dobra dla wszystkich - powiedział Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Następnie prezentację dotyczącą obsługi rynku świeżych owoców i warzyw przedstawiła Małgorzata Jędrzejowska, Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Podczas wystąpienia omówiła strukturę organizacyjną i działania kontrolne prowadzone przez jednostkę. Do jej głównych zadań należy obsługa eksportu i importu artykułów rolno-spożywczych czy kontrola producentów żywności. W całym 2015 roku inspekcja przeprowadziła łącznie 27 827 kontroli, a tylko w I kwartale tego roku - 16 383.

W dalszej części dyskusji rozmawiano m.in. o ryzyku związanym z obsługą rynku świeżych owoców i warzyw, a także o propozycjach jej usprawnienia. W spotkaniu udział wzięli m.in. Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz i Burmistrz Grójca Jacek Stolarski. Przedstawiciele związków i stowarzyszeń, zajmujących się produkcją i dystrybucją owoców i warzyw, podkreślili, że Mazowsze jest największym na świecie eksporterem jabłka delikatesowego.

 

Wojewoda Zdzisław Sipiera oraz Wicewojewoda Artur Standowicz zwiedzili Grójeckie Centrum Logistyczne w Słomczynie.

 

  
Małgorzata Jędrzejowska omówiła strukturę organizacyjną i działania kontrolne prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

23.05.2016

27 maja Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych   będzie nieczynny

 

W piątek 27 maja Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych będzie nieczynny. Jednocześnie informujemy, że urząd będzie pracował w sobotę 4 czerwca.

 

Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia 27 maja dniem wolnym od pracy zostało podpisane 11 maja. Dotyczy całej administracji rządowej.

 

 

 

14.08.2015

Komunikat dla rolników

23.05.2016 r.

W związku z trwającym okresem żniw uprzejmie informuję, że istnieje możliwość uzyskania przez rolników świadectwa jakości handlowej dla zbóż.

Urzędowe potwierdzenie spełnienia wymagań jakościowych, jakim jest powyższe świadectwo służyć będzie zapewnieniu równowagi pomiędzy rolnikami sprzedającymi zboże oraz podmiotami je skupującymi, przyczyniając się tym samym do uzyskania przez rolnika właściwej zapłaty.   

Rolnicy zainteresowani uzyskaniem ww. świadectwa mogą zgłosić się do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z wnioskiem o dokonanie oceny jakości handlowej zboża. Formularz Wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych można pobrać na niniejszej stronie internetowej, w zakładce: Wzory druków.

Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań
i wystawienie Świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne
i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat

(Dz. U. z 2009 roku, Nr 36, poz. 282).

Przykładowe koszty badań zbóż w ramach oceny jakości handlowej :

- ocena organoleptyczna 24,0 zł

- wilgotność 39,0 zł

- zawartość białka 86,0 zł

- ilość i rozpływalność glutenu 42,0 zł

- liczba opadania 39,0 zł

- obecność szkodników 10,0 zł

- zawartość zanieczyszczeń użytecznych i nieużytecznych 49,0 zł

Szczegółowe informacje dotyczące oceny jakości handlowej dostępne są w zakładce: Kontrola jakości - Ocena jakości na stronie www.ijhars.gov.pl

 

22-24.05.2015 


W dniach 22 – 24 maja 2015 r. odbyło się w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „BAŻYNA” w Pogorzelicy szkolenie z wybranych zagadnień z Kodeksu Postepowania Administracyjnego (KPA) oraz „ Nowe podejście do Rozporządzenia 1169/2011 ”. W ramach wyjazdu służbowego Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Warszawie przekazał również do Specjalistycznego Laboratorium GIJHARS w Gdyni próby skierowane do badań laboratoryjnych. Korzystając
z uprzejmości pracowników laboratorium uczestnikom WIJHARS w Warszawie zostały przedstawione pracownie: Analiz Klasycznych, Analiz Instrumentalnych, Mikrobiologii, Sensoryczna. Próbki wpływające do laboratorium rejestrowane są w pomieszczeniu przyjmowania próbek, gdzie oceniane są pod względem do badań i rozdzielne
do poszczególnych pracowni, zgodni z obowiązującymi zasadami.

Należy zaznaczyć, że Specjalistyczne Laboratorium GIJHARS w Gdyni spełnia wymagania stawiane przez rozporządzenie (WE) Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z dnia 30 kwietnia 2004 r., s. 1),
d ysponuje odpowiednim potencjałem analitycznym i szerokim zakresem wykonywanych badań. Normą europejską bezwzględnie obowiązującą przy wyznaczaniu laboratoriów badawczych jest EN PN ISO/IEC 17025 „ Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcowych ”. Specjalistyczne Laboratorium GIJHARS w Gdyni posiada przedmiotową akredytację (nr akredytacji PCA nr AB 285).

 

26.03.2015 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 marca 2015 r. już po raz ósmy w Warszawie odbędzie się ogólnoświatowa akcja przeprowadzana przez międzynarodową organizację ekologiczną WWF Godzina dla Ziemi (Earth Hour). Inicjatywa polegająca na wyłączeniu świateł na jedną godzinę przez osoby prywatne, firmy oraz miasta na całym świecie ma skłonić ludzi do refleksji nt. środowiska, które nas otacza i wpływu każdego z nas na jego ochronę. 

W związku z powyższym zachęcamy do udziału w planowanej akcji 28 marca br. w godzinach od 20.30. do 21.30.

04.03.2015 

 

Przypominamy, że 13 marca 2015 roku mija termin jednorazowego zgłoszenia działalności do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w zakresie pakowania i znakowania jaj przez rolnika, który prowadził działalność w przedmiotowym zakresie przed dniem 13 grudnia 2014 roku.

Szczegółowe informacje w tym zakresie są umieszczone w komunikacie dla rolników z dnia 6 lutego 2015 roku na stronie internetowej www.ijhars.gov.pl w zakładce: Aktualności

 

12.02.2015

UWAGA, PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !!!

 

KOMUNIKAT

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r.   uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR

  „Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw   - (Dow II)”.

 

Jest to już III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo rosyjskie.

 

Od dnia 16 lutego 2015 r. producenci zainteresowani wsparciem mogą składać, do właściwego   ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, powiadomienie – na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl

„Powiadomienie dot. RDK_1031/2014 bezpłatna dystrybucja / inne przeznaczenie, Dow II ”.

Czynności wycofania produktów realizowane w ramach tego mechanizmu muszą zostać zrealizowane do dnia 30 czerwca 2015 r.

 

Więcej informacji w „Warunkach uczestnictwa w mechanizmie

dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw

(operacje przeprowadzone w okresie od 16 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.)”

 

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącymi możliwości uzyskania wsparcia
w trzeciej transzy nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw:

„(…) MOŻLIWOŚĆ WSPARCIA DE MINIMIS DLA PRODUCENTÓW JABŁEK

Jednocześnie informujemy, że producenci jabłek, którzy skorzystali już z pomocy de minimis będą mogli uczestniczyć w trzeciej transzy mechanizmu. To efekt wielu wystąpień do Komisji Europejskiej oraz dwustronnego spotkania ministra Marka Sawickiego z Philem Hoganem, Komisarzem ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 26 stycznia br. W tej sprawie Komisja Europejska skierowała do MRiRW stosowane pismo, które umożliwia takie podejście.”

  „(…) Pomoc finansowa będzie mogła zostać przyznana w odniesieniu do tych powierzchni upraw, które nie zostały objęte poprzednimi transzami mechanizmu nadzwyczajnego wsparcia uruchomionymi przez Komisję Europejską na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji nr 932 /2014 oraz 1031/2014(..).”

 

 

05.02.2015

Informacja dla rolników prowadzących działalność w zakresie znakowania i pakowania jaj

Na podstawie znowelizowanej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych* od dnia 13 grudnia 2014 r. rolnicy prowadzący działalność w zakresie znakowania i pakowania jaj mają obowiązek jednorazowego zgłoszenia prowadzenia tej działalności wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego.  

Rolnicy, którzy znakowali i pakowali jaja przed dniem 13 grudnia 2014 r., powinni zgłosić tę działalność w terminie 3 miesięcy licząc od daty 13 grudnia 2014 r. Zatem ostatecznym terminem zgłoszenia działalności w zakresie pakowania
i znakowania jaj przez rolnika, który rozpoczął działalność przed dniem 13 grudnia 2014 r. jest dzień
13 marca 2015 r. 

Rolnicy, którzy rozpoczęli działalność polegającą na znakowaniu i pakowaniu jaj po dniu 13 grudnia 2014 r. muszą dokonać zgłoszenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności.

Zgłoszenie działalności w zakresie pakowania i znakowania jaj należy złożyć do właściwego WIJHARS w formie pisemnej, korzystając ze wzoru formularza F-7 BKJ Zgłoszenie działalności.doc zamieszczonego na stronie internetowej www.ijhars.gov.pl w zakładce Wzory dokumentów.

Podmiot, który zaprzestał prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi ma obowiązek powiadomić o tym fakcie wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w terminie 7 dni od dnia jej zaprzestania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Obowiązkowi zgłoszenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi podlega przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 672 z późn. zm.) czyli osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną oraz rolnik prowadzący działalność w zakresie znakowania i pakowania jaj, wskazany w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 669
z późn. zm.).

 

 

03.02.2015

W tegoroczne obchody  Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem   włączyły się Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, a także Krajowa Rada Kuratorów.

W dniach 23 lutego-28 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w ww. podmiotach. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:00-13:00. Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędną informację i ich adresy znajdując się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.pl .

 

03.02.2015

Rolnicy, którzy zamierzają eksportować zboża poza UE, mogą zgłosić się do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z wnioskiem o dokonanie oceny jakości handlowej zboża przeznaczonego do wysyłki.
Formularz Wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych można pobrać na niniejszej stronie internetowej (www.ijhars.gov.pl), w zakładce: Wzory dokumentów.

Dane kontaktowe do Wojewódzkich Inspektoratów JHARS znajdują się w zakładce: Kontakt GIJHARS WIJHARS.

Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań i wystawienie Świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat   (Dz. U. z 2009 roku, Nr 36, poz. 282).

Przykładowe koszty badań zbóż w ramach oceny jakości handlowej :

-   ocena organoleptyczna              24,0 zł

-   wilgotność                                39,0 zł

-   zawartość białka                        86,0 zł

-   ilość i rozpływalność glutenu       42,0 zł

-   liczba opadania                          39,0 zł

-   obecność szkodników                 10,0 zł

-  zawartość zanieczyszczeń użytecznych i nieużytecznych 49,0 zł

Szczegółowe informacje dotyczące oceny jakości handlowej dostępne są w zakładce: Kontrola jakości - Ocena jakości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Mariusz Ciesielski
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-06-28 08:32:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Ewa Piszczek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 09:48:13
 • Liczba odsłon: 9074
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 672130]

przewiń do góry