Handlowcy ubiegający się o korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw, muszą spełniać następujące kryteria:

 

1.       Wykazywać zgodność towaru z normami handlowymi w przypadku minimum 90% partii skontrolowanych przez wszystkie wojewódzkie inspektoraty JHARS, w ramach kontroli urzędowych świeżych owoców i warzyw przeprowadzonych na wszystkich etapach obrotu (tj. rynek wewnętrzny, import, eksport), w okresie ostatnich 12 miesięcy, licząc od daty wpłynięcia Wniosku o wydanie zezwolenia / przedłużenia zezwolenia na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw (F-1/BKJ-02-IR-02).

2.       Przekazać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę tego handlowca wojewódzkiego inspektora JHARS, informacje o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, na Formularzu przekazania informacji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami objętymi normami handlowymi oraz o ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu (F-9/BKJ-01-IR-04), udostępnionym na stronie internetowej: http://www.ijhars.gov.pl,

3.       Zatrudniać rzeczoznawcę/ów w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, którzy przeprowadzają kontrole zgodności wszystkich partii towarów wysyłanych,

4.       Prowadzić rejestr wszystkich przeprowadzanych kontroli wewnętrznych świeżych owoców i warzyw, w wersji elektronicznej lub papierowej,

5.       Posiadać system wewnętrznej kontroli jakości świeżych owoców i warzyw, obejmujący m.in.:

 

a)       systematyczne kontrole skupowanych, pakowanych i wysyłanych przez siebie świeżych owoców i warzyw, zgodnie z metodą opisaną w załączniku V do RWK (UE) nr 543/2011,

b)       system identyfikacji wszystkich partii dostarczanych i wysyłanych przez danego handlowca, z możliwością identyfikacji pierwotnych dostawców,

c)       plan pobierania próbek owoców i warzyw dostosowany do specyfiki handlowca,

d)       sposób postępowania handlowca w przypadku, gdy wewnętrzna kontrola wykaże, że owoce i warzywa nie spełniają wymagań norm handlowych określonych w przepisach UE, np.: zmiana oznakowania, przesortowanie do niższej klasy jakości, przeznaczenie do przetwórstwa, na paszę lub dla organizacji charytatywnych,

 

6.       Znakować opakowania owoców i warzyw zgodnie z przepisami UE oraz zgodnie z przepisami krajowymi,

7.       Zamieszczać w dokumentach towarzyszących partii stosowne informacje, o których mowa w art. 5 ust. 4 RWK (UE) 543/2011,

 

8.       Posiadać i nadzorować wyposażenie niezbędne do przeprowadzania kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw będących przedmiotem obrotu handlowego, np. kalibrownica do ustalania wielkości owoców i warzyw, penetrometr do oznaczania twardości, refraktometr do oznaczania zawartości ekstraktu refraktometrycznego, itp., w zależności od gatunków owoców i warzyw, będących przedmiotem działalności handlowca,

9.       Zapewniać właściwe przechowywanie, przygotowanie, ważenie (legalizowane wagi) i pakowanie świeżych owoców i warzyw, w zależności od gatunków owoców i warzyw, będących przedmiotem działalności handlowca,

 

 

W celu wydania zezwolenia na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw, inspektor JHARS przeprowadza również kontrolę jakości handlowej wybranych partii świeżych owoców i warzyw.

 

Wyniki kontroli wojewódzkiego inspektora JHARS przeprowadzonej u wnioskodawcy w ramach wydawania zezwolenia na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw, nie mogą wykazywać uchybień, które w przyszłości mogłyby powodować obniżenie jakości handlowej świeżych owoców i warzy będących przedmiotem działalności danego handlowca.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewa Piszczek
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-19 10:50:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Ewa Piszczek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-14 08:57:37
  • Liczba odsłon: 4820
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 786763]

przewiń do góry