18.08.2014 r.

Dalsze ułatwienia dla eksporterów świeżych owoców i warzyw

                  

 

 

7 sierpnia 2014 roku w siedzibie Izby Celnej w Warszawie podpisane zostało nowe porozumienie pomiędzy Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie a Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


Porozumienie określa zasady współdziałania w zakresie wymiany informacji, szkoleń i wykonywania czynności kontrolnych. Nowe porozumienie zostało rozszerzone o możliwość odstąpienia przez Inspektorów WIJHARS od przeprowadzenia kontroli zgodności z obowiązującymi przepisami prawa eksportowanych partii świeżych owoców i warzyw w przypadku, kiedy eksporter posiada decyzję Inspektora Mazowieckiego zezwalającą na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw. Możliwość ta w sposób znaczący zwiększy ułatwienia dla przedsiębiorców uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą.

 

Porozumienie podpisali Dyrektor Izby Celnej w Warszawie młodszy inspektor celny Andrzej Chodubski oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych   Małgorzata Jędrzejowska.

 


                                                                               


14.04.2014

Ulotka informacyjna 


Racjonalna gospodarka nawozami

Nawożenie jest jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych, a jednocześnie jest zabiegiem wysoce kosztochłonnym. 

Dlatego też nawozy muszą być stosowane umiejętnie. Aplikacja  nawozów w potrzebnej ilości,  we właściwym czasie i w odpowiedni sposób  zapewnia ich dobre wykorzystanie przez rośliny, co decyduje o wysokiej efektywności  i opłacalności nawożenia.

Wysoki stopień wykorzystania składników przez rośliny ogranicza ich straty z rolnictwa. Dla producenta rolnego ma to konkretny wymiar finansowy (strata 1 kg składnika kosztuje rolnika obecnie ponad 4 zł). Można łatwo obliczyć, że przy dawce azotu równej 70 kg N/ha i wykorzystaniu na poziomie 50%   (przeciętne wartości w rolnictwie polskim) z 1 ha użytków rolnych tracimy 35 kg N/ha czyli ok. 140 zł z 1 ha.

Rozpraszanie składników nawozowych poza agrosystemy pól uprawnych to nie tylko straty finansowe ponoszone przez rolników, ale także zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, a w szczególności  środowiska wodnego. Całkowite wyeliminowanie strat składników nie jest możliwe,  ale ich znaczące ograniczenie  – tak.

Temu służą  dobre praktyki w nawożeniu, którym poświęcona jest ta strona. Stosowanie zasad dobrej praktyki gwarantuje   oszczędne  i przyjazne dla środowiska zarządzanie nawożeniem.

Na tej  stronie zamieszczamy wszelkie informacje o tym: jak, ile, czym i  kiedy nawozić aby uzyskać dobry plon i nie zanieczyszczać środowiska, a jednocześnie  postępować  zgodnie z  przepisami polskiego prawa i regulacjami międzynarodowymi. 
Strony poświęcona ww. kampanii: www.iung.pulawy.pl/dpr/


12.02.2014 r. 

                                                                           

W 2014 roku mija 25 lat od przeprowadzenia pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce. W ich wyniku nasz kraj stał się pierwszym państwem bloku wschodniego, w którym wyłonieni w wyborach przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy.10.02.2014 r.


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 24 lutego – 1 marca 2014 r. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W dniach 24 lutego – 1 marca br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:00 – 13:00.


Lista ośrodków znajduje się na stronie internetowej: http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/siec- pomocy / .02.01.2014 r.

Szanowni Państwo


Pragniemy poinformować , że w styczniu 2014r. został uruchomiony „Punkt Obsługi Eksporterów / Importerów w Grójcu”.

Dane teleadresowe:

ul. Mogielnicka 28, 05-600 Grójec

Tel./fax – (0 48) 370 10 08

Adres e-mail: biuro.grojec@wijhars.org.pl

 

godziny przyjęć interesantów - 8:30 -15:30

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewa Piszczek
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-20 10:05:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Ewa Piszczek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-19 12:43:51
  • Liczba odsłon: 3469
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 770827]

przewiń do góry