22 czerwca od godz. 9 

zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w dniu promocji zdrowia oraz akcji honorowego krwiodawstwa. Na dziedzińcu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie będzie można oddać krew w krwiobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, ale również wyrobić kartę EKUZ i skorzystać bezpłatnie z badań profilaktycznych - m.in. wzroku, w kierunku podejrzenia zaćmy, a także zbadać m.in. poziom glukozy i cholesterolu we krwi.

W ramach zorganizowanego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wydarzenia, na dziedzińcu Urzędu mieszkańcy przy stanowisku MOW NFZ będą mogli: wyrobić kartę EKUZ i potwierdzić profil zaufany. Przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na stoisku Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego będzie można zbadać poziom glukozy i cholesterolu we krwi oraz ciśnienia tętniczego krwi. W trakcie wydarzenia odbędzie się również szkolenie z pierwszej pomocy medycznej, w stanie zagrożenia życia, które przeprowadzą ratownicy medyczni z Dyspozytorni Medycznej prowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego i Oddziału Ratownictwa Medycznego MUW. Ponadto, mieszkańcy będą mogli skorzystać z "zaćmobusa", mobilnego punktu profilaktyki zaćmy zorganizowanego przez Scanmed. W podstawionym mobilnym gabinecie okulistycznym, lekarze okuliści przeprowadzą m.in.: badanie wzroku oraz badania w kierunku podejrzenia zaćmy.

Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE) udzielą informacji, w zakresie profilaktyki używania tytoniu, alkoholu i narkotyków oraz zatruć grzybowych. Ponadto będzie można zapoznać się z kampanią WSSE „Żyj dobrze”.

Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji zaprezentują „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa” z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń m.in. dzieci i młodzieży podczas zbliżających się wakacji.

 

15.02.2022

 

100-lecie służby cywilnej

 

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony poświęconej obchodom 100 rocznicy uchwalenia ustawy o państwowej służbie cywilnej.

 
 
 

 

Na stronie dowiedzą się Państwo:

 • czym jest służba cywilna i jak do niej dołączyć,
 • jakie wydarzenia zaplanowaliśmy na obchody 100-lecia służby cywilnej,
 • jak urzędy z całej Polski włączają się w obchody.
 

Kontrola importowanych artykułów rolno-spożywczych

 

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wprowadzone zostały opłaty za graniczne kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Aktualnie przedsiębiorcy są obowiązani wnieść opłaty za czynności przeprowadzane w ramach granicznej kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych niezależnie od wyniku tej kontroli (art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zwanej ustawą o jhars).

Kontroli w imporcie podlegają artykuły rolno-spożywcze wymienione w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1934).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 7 ustawy o jhars partia produkcyjna – to określona ilość artykułu rolno-spożywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach. Zatem minimalna ilość produktu o określonym kodzie CN wskazana w przedmiotowym rozporządzeniu odnosi się do określonej wielkości partii produkcyjnej.

Aby uniknąć błędów w dokumentacji i usprawnić procedurę granicznej kontroli w  „Zgłoszeniu do kontroli (…)” przekazanym do WIJHARS podmiot (np. importer, agencja celna) wyszczególnia tylko te partie poszczególnych artykułów rolno-spożywczego o określonym kodzie CN, które spełniają kryterium minimalnej ilości podlegającej kontroli, a nie ogólną ilość towaru o określonym kodzie CN, wynikającą z sumowania różnych partii tego samego produktu.

 

 

Komunikat dla eksporterów polskich jabłek do Indii

Od 1 marca 2021 roku zacznie obowiązywać wymóg strony indyjskiej, który dotyczy posiadania zaświadczenia o braku GMO w wybranych produktach spożywczych importowanych do Indii.

W praktyce wymóg posiadania zaświadczenia o braku GMO w produkcie będzie dotyczył przede wszystkim polskich eksporterów jabłek do Indii.

„Zaświadczenie o braku GMO w produkcie” będzie wydawane w ramach kontroli jakości handlowej, przez Wojewódzkich Inspektorów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Zaświadczenie będzie wydawane wyłącznie na jabłka pochodzące z polskich upraw.

W celu uzyskania „Zaświadczenia o braku GMO w produkcie”, eksporterzy dokonujący wywozu polskich jabłek do Indii zobowiązani są do złożenia, do właściwego WIJHARS (na udostępnionych formularzach):

 • Wniosku eksportera o wydanie zaświadczenia o braku GMO w owocach wysyłanych do Indii”,
 • Oświadczenia eksportera o braku GMO w owocach wysyłanych do Indii”,

oraz dokonania opłaty za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł, zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.).

Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej IJHARS:

https://www.gov.pl/web/ijhars/wzory-dokumentow

W sprawie szczegółów dotyczących kontroli należy skontaktować się bezpośrednio z właściwym miejscowo WIJHARS. Poniżej link do danych kontaktowych:

https://www.gov.pl/web/ijhars/wijhars

UWAGA! Uzyskanie „Zaświadczenia o braku GMO w produkcie” nie zwalnia eksporterów wysyłających owoce do Indii z obowiązków wynikających ze standardowej procedury kontroli zgodności owoców z normami handlowymi UE.

 

12.02.2021

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z dnia 2019 poz. 2004) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Warszawie informuje, iż posiada składnik majątku ruchomego przeznaczony do nieodpłatnego przekazania innemu organowi administracji publicznej lub jednostce, lub jednostce samorządu terytorialnego:

Samochód osobowy marki: Fiat Punto

Rok produkcji: 2009

Nr rejestracyjny: WI6774L

Przebieg: 261069 km

Rodzaj paliwa: benzyna / gaz

Ubezpieczenie OC ważne do: 24.09.2021 r.

Wartość początkowa/rynkowa: 39 484,01 zł/9 000,00 zł

Stan techniczny: samochód niesprawny technicznie: katalizator, uszczelki, wtryskiwacze, świece zapłonowe, szpilki do kolektora  wydechowego, nakrętki, uszczelka kolektora lub konieczny będzie demontaż głowicy i jej obróbka.
Przewidywana wartość naprawy 7 000,00 zł.

Wnioski o nieodpłatne przekazanie składniku majątku ruchomego, spełniające wymagania określone w § 38 ww. rozporządzenia należy składać w terminie do 25 lutego 2021 r. na adres: wi_warszawa@ijhars.ogv.pl.

O przejęciu majątku będzie decydować kolejność złożonych wniosków.

 
22.01.2020 Kampania Prewencji Terrorystycznej ABW pn. 4U
 
16.09.2019 Kampania informacyjna pn .
 
Zgłoszenia do kontroli artykułów rolno-spożywczych importowanych z krajów trzecich prosimy kierować na adres email : import@wijhars.org.pl
 
 
Zgłoszenia do kontroli owoców i warzyw świeżych eksportowanych do krajów trzecich prosimy kierować na adres email : export@wijhars.org.pl
 
 
  

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów

 Rolno-Spożywczych w Warszawie

ul. Marszałkowska 115

00-102 Warszawa

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Henryk Gluszczynski
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-09-01 09:30:33
 • Informacja zaktualizowana przez: Ewa Piszczek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 09:51:33
 • Liczba odsłon: 38439
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 672107]

przewiń do góry