Mazowiecki Wojewódzki Inspektor przyjmuje w sprawach skarg, wniosków i petycji 
 

  • od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Inspektoratu, tj. 7.45-15.45,
  • oraz dodatkowo w poniedziałki w ramach dyżuru do godz. 17.45. (w przypadku gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy w kolejnym dniu roboczym)


W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania obywateli przez wojewódzkiego inspektora jest dniem ustawowo wolnym od pracy, obywatele są przyjmowani w następnym dniu roboczym.W dniu 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195). Wypełnia ona obowiązek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, o którym mówi art. 63 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. 

Więcej na temat petycji można znaleźć na stronie www.petycje.edu.pl

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewa Piszczek
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-28 09:40:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Ewa Piszczek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-08 12:04:06
  • Liczba odsłon: 3822
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 770807]

przewiń do góry