W celu zmniejszenia nakładów budżetowych na działalność służb kontrolnych, wprowadzenia jednolitych kryteriów i zasad kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, stanowiących przedmiot eksportu, importu i obrotu wewnętrznego,
oraz eliminowania barier w obszarze swobodnego przepływu towarów,
na mocy  Ustawy   z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  powołana została Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych .

Jej utworzenie nie wymagało budowania od podstaw nowej organizacji a jedynie zintegrowania pod wspólnym “szyldem”, elementów wcześniej istniejących instytucji, zajmujących się kontrolą żywności tj. Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych oraz Centralnego Inspektoratu Standaryzacji .

Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, na mocy której powstała Inspekcja, jest aktem dostosowującym polskie prawo do unijnych standardów. Nałożyła ona obowiązek zgłaszania w Inspekcji podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji , składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi. Umożliwiła wdrożenie około 80 dyrektyw i rozporządzeń UE, zapewniających obowiązkowe wymagania jakościowe dla produktów rolnych i żywnościowych. Nasz kraj jest do tego zobowiązany Układem Stowarzyszeniowym, przyjętymi stanowiskami negocjacyjnymi, Narodowym Programem Przygotowania Polski do Członkostwa w UE oraz metodami urzędowej kontroli.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-02-28 07:45:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Ewa Piszczek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-14 09:10:19
  • Liczba odsłon: 6677
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 760530]

przewiń do góry